Exoneratieclausule

Privacy

Pro-Pay nv respecteert uw privacy en gebruikt uw informatie uitsluitend met het oog op vlotte communicatie: informatie en antwoorden op uw vragen, opmerkingen, suggesties.

Wij respecteren de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals gewijzigd bij een wet van 11 maart 2003, overeenkomstig de Europese richtlijn van 12 juli 2002.

Alle persoonlijke gegevens die we inwinnen via persoonlijke contacten, mailings en website worden door Pro-Pay nv gestructureerd opgeslagen. Zij worden niet aan derden overgemaakt voor commerciële doeleinden.

Wenst u uw gegevens in te kijken, dan kan dat op eenvoudig verzoek bij Pro-Pay nv, Sint-Stevens-Woluwestraat 55, 1130 Brussel (Haren, België). Telefoon +32 2 302 19 01. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bijkomende informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunt u bekomen bij de Commissie voor de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel (België). Telefoon: +32 2 213 85 40.Beperking aansprakelijkheid

Alle informatie die Pro-Pay verstrekt, is met grote zorg samengesteld en op juistheid gecontroleerd. Pro-Pay nv kan echter in geen geval verantwoordelijk zijn en/of aansprakelijk worden gesteld ingeval er alsnog fouten, in welke zin dan ook, voorkomen in de zogenaamde 'Content'. Wie de Content raadpleegt en/of er gebruik van maakt, doet dit onder volstrekt eigen verantwoordelijkheid. Eveneens voor informatie die bij wijze van dienstverlening aan de lezer, via hyperlinks wordt aangeboden, kan Pro-Pay nv op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.Copyright © 2016 Pro-Pay nv

Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag geen enkel element uit deze digitale uitgave (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo's, de software, de broncodes, de technische documentatie, de helpteksten en de gebruikershandleidingen) noch geheel, noch gedeeltelijk, worden gewijzigd, gekopieerd, verdeeld, doorgegeven, vertaald, verspreid, weergegeven, gereproduceerd, gepubliceerd, gelicentieerd, overgedragen, verkocht of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, noch werken gecreëerd die geheel of gedeeltelijk zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Pro-Pay nv. Het geheel van voormelde elementen uit deze digitale uitgave wordt beschermd door intellectuele rechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten.

Verantwoordelijk uitgever: Pro-Pay nv, Geert Van Hoye (managing director), Sint-Stevens-Woluwestraat 55, 1130 Brussel (Haren, België). Tel: +32 2 302 19 01.