Take-off: Starten met personeel

 

Wie in België als werkgever wil optreden moet aan een groot aantal administratieve formaliteiten voldoen. Zonder een grondige kennis van de wetgeving terzake - die bovendien regelmatig verandert - krijgt u nooit een behoorlijke loonadministratie van de grond. Wist u dat u nieuwe werknemers onder de DIMONA regelgeving moet aangeven bij de Sociale Zekerheid vooraleer ze effectief in dienst treden?

 

Pro-Pay neemt u deze en andere taken uit handen. Als gespecialiseerd en onafhankelijk loonsecretariaat vervullen wij in uw naam alle wettelijke en administratieve verplichtingen in verband met het in dienst nemen, verlonen en ontslaan van personeel in België. Wij nemen daarvoor contact op met instanties zoals de RSZ, arbeidsongevallenverzekering, kinderbijslagfonds e.d.

 

Daarnaast kunnen wij u ook begeleiden bij andere activiteiten zoals het opstellen van arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen, e.d.


 

Internationaal

 

Buitenlandse bedrijven die geen rechtspersoon hebben in België en hier werknemers tewerkstellen, zijn wettelijk verplicht een mandataris aan te duiden die in hun naam optreedt bij de Belgische instanties. Pro-Pay heeft zich toegelegd op deze verantwoordelijke taak, tegen haalbare tarieven. Wij zorgen o.a. voor de onmiddellijke aangifte van personeel via LIMOSA (verplicht nog voor effectieve indiensttreding!).