Veiligheid: ISAE 3402

veiligheid isae 3402

Pro-Pay bezit als één van de weinige loonsecretariaten een ISAE 3402 (International Standard on Assurance Engagements, no. 3402) certificatie voor de werkprocessen. Hiermee beantwoorden wij aan de Sarbanes-Oxley wetgeving. De jaarlijkse audit gebeurt door KPMG op volgende vlakken:

 

- Controle omgeving 

- ICT omgeving

- Security management

- Continuity management