11/05/2018

De mobiliteitsvergoeding

cash for car

Cash for car. Na maanden van voorbereidend wetgevend werk en vergezeld van de nodige persaandacht is de mobiliteitsvergoeding eindelijk een feit. De wet die deze vergoeding invoert - in de volksmond ook wel “cash for car” - genoemd, werd op 7 mei 2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en is retroactief van toepassing vanaf 1 januari 2018. 

Basisprincipe

Het basisprincipe van deze wet is dat werknemers die in het bezit zijn van een bedrijfswagen deze kunnen inruilen voor een maandelijkse vergoeding.

De wet steunt op een principe van dubbele keuzevrijheid: de werkgever heeft de vrijheid om het systeem al dan niet in te voeren en de werknemer geniet de vrijheid om zijn voertuig al dan niet in te ruilen. Wanneer ze beide akkoord zijn wordt er een schriftelijke overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst wordt beschouwd als een sociaal document dat door de werkgever bewaard dient te worden.

Voorwaarden

  • De werkgever moet gedurende een ononderbroken periode van 36 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de invoering van de mobiliteitsvergoeding een systeem van bedrijfswagens gehanteerd hebben. Voor nieuwe werkgevers wordt op deze regel een uitzondering gemaakt: zij mogen het systeem onmiddellijk gebruiken, voor zover ze op het ogenblik van de invoering van de mobiliteitsvergoeding één of meerdere bedrijfswagens hebben.
  • De werknemer moet in die periode van 36 maanden minstens 12 maanden lang - waarvan 3 maanden ononderbroken voorafgaand aan de aanvraag - een bedrijfswagen hebben gehad bij de huidige werkgever. Bij aanwerving van een nieuwe werknemer die reeds een mobiliteitsvergoeding had bij zijn vorige werkgever kunnen de partijen overeenkomen om dit voordeel verder te zetten. Had de werknemer reeds een bedrijfswagen bij zijn vorige werkgever, maar nog niet gedurende 12 maanden? Dan kan de werknemer zijn opgebouwde termijn overzetten en kan de periode worden vervolledigd bij de nieuwe werkgever.

Bedrag van de mobiliteitsvergoeding

De waarde van de vergoeding wordt vastgesteld op jaarbasis en is afhankelijk van de waarde van de wagen die wordt ingeruild. De formule is als volgt: catalogusprijs x 6/7 x 20%.

Indien de werknemer ook een tankaart had, wordt de formule: catalogusprijs x 6/7 x 24%.  

Eventuele eigen bijdragen dienen in mindering te worden gebracht. Om het corresponderende maandbedrag te bepalen deelt men het jaarbedrag door 12.

Een voorbeeld: Een firmawagen met een catalogusprijs van € 29.475 (+ tankaart). De jaarlijkse mobiliteitsvergoeding = € 29.475 x 6/7 x 24% = € 6.063,43 per jaar. Het maandbedrag = € 6.063,43/12 = € 505,29.

Omdat de mobiliteitsvergoeding niet beschouwd wordt als loon zijn de klassieke sociale bijdragen niet van toepassing. De werkgever betaalt evenwel een solidariteitsbijdrage gelijk aan de solidariteitsbijdrage die betaald moest worden op de ingeruilde wagen.

Voor de werknemer is het bedrag vrij van sociale zekerheidsbijdragen. Hij betaalt wel bedrijfsvoorheffing op een bedrag dat het resultaat is van de volgende formule: cataloguswaarde x 6/7 x 4%.

De mobiliteitsvergoeding dient om de woon-werkverplaatsing mee te financieren, ongeacht het door de werknemer gekozen vervoersmiddel. De werkgever komt dan ook op geen enkele andere manier nog tussen in de transportkosten van de werknemer.

De vergoeding zal worden toegekend zolang werknemers geen bedrijfswagen hebben in een functie waar die wel werd voorzien. Het bedrag van de vergoeding zal jaarlijks op 1 januari geïndexeerd worden volgens een systeem dat nog vastgelegd moet worden bij Koninklijk Besluit. 

Mobiliteit: vergoeding of budget?

De mobiliteitsvergoeding waarover deze nieuwsbrief handelt is niet hetzelfde als het mobiliteitsbudget waarover de federale regering recent een akkoord heeft gesloten. Op basis van de informatie waarover we momenteel beschikken is het mobiliteitsbudget bedoeld voor werkemers die hun bedrijfswagen inruilen voor een milieuvriendelijker exemplaar, aangevuld met alternatieven, zoals een abonnement op het openbaar vervoer of een elektrische fiets. Het budget dat eventueel nog zou over zijn mag cash worden uitbetaald.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK