29/07/2016

Een jobstudent tijdens de zomervakantie – Welke aandachtspunten?

Jobstudenten mogen in België een beperkte periode per jaar werken. Deze studentenarbeid is interessant voor de werkgever omdat hij een verlaagde sociale bijdrage op het loon betaalt.

Studenten mogen jaarlijks 50 dagen werken met verminderde sociale zekerheidsbijdragen. Boven deze 50-dagengrens zijn de normale sociale zekerheidsbijdragen van toepassing. De student kan de 50 dagen vrij kiezen door het jaar. Recent werd door de regering beslist dat vanaf 2017 de grens van 50 dagen vervangen zal worden door een grens van 475 uren.

Elke student van minimum 15 jaar en die voltijds onderwijs volgt, kan aan de slag als jobstudent. Hij sluit zelf zijn arbeidsovereenkomst en ontvangt zelf zijn loon, behalve wanneer zijn ouders of voogd zich verzetten.

De arbeidsovereenkomst moet schriftelijk zijn, wordt uiterlijk op het ogenblik van de indiensttreding ondertekend en bevat een aantal verplichte vermeldingen (start- en einddatum, omschrijving van de functie, arbeidsduur,…).

De jobstudent krijgt een exemplaar van het arbeidsreglement op het ogenblik dat hij begint met werken.

De arbeidsovereenkomst en het arbeidsreglement vermelden de arbeidsduur. De arbeidsduur voor jobstudenten is beperkt tot 8 uur per dag  of 40 uur per week, of de lagere grens zoals vastgelegd op het niveau van de sector of de onderneming. De jobstudenten hebben recht op de feestdagen tijdens de periode van tewerkstelling.

De verminderde sociale zekerheidsbijdragen bedragen 2,71% van het brutoloon voor de student en 5,42% van het brutoloon voor de werkgever. De gebruikelijke werknemersbijdrage is 13,07% en voor de werkgever is dit ongeveer 32%.

Omdat de maximale prestatie uitgedrukt is in dagen stelt dit jobstudenten en werkgevers soms voor problemen. Om het maximum uit de 50-dagenperiode te halen, zullen de jobstudenten 8 uur per dag willen werken. Indien de werkgever echter enkel shifts van 3 à 4 uur per dag nodig heeft, vervalt voor de jobstudent één van de 50 toegelaten dagen. Daarom zal vanaf 2017 de student een maximaal aantal uren in plaats van een maximaal aantal dagen mogen werken. Recent werd beslist dat dit maximaal aantal 475 uur op jaarbasis zal bedragen.

Wenst u een jobstudent in dienst te nemen? Contacteer uw dossierbeheerder bij Pro-Pay voor bijkomende informatie.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK