28/04/2016

Tax shift – stand van zaken

Sommige tax shift maatregelen die de regering Michel I eind 2015 aankondigde, treden vanaf het tweede trimester 2016 in werking. De Belgische werkgevers genieten een stevige verlaging van de werkgeversbijdragen. De afschaffing van de algemene vrijstelling bedrijfsvoorheffing compenseert deze verlaging gedeeltelijk. Tot slot wordt de structurele vermindering geheroriënteerd.

De tax shift maatregelen van de regering Michel I starten in 2016 en winnen in 2017 en 2018 aan belang. Volgende maatregelen traden op 1 april 2016 in werking.

1. Verlaging werkgeversbijdragen

De werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid worden berekend op het brutoloon van de werknemer en betaald door de werkgever.

Tot eind maart 2016 bedroeg het basispercentage van de werkgeversbijdragen 38,05% voor arbeiders en 32,40% voor bedienden. Vanaf 1 april dalen de werkgeversbijdragen naar 35,65% voor arbeiders en 30% voor bedienden. Het vakantiegeld verklaart het verschil tussen arbeiders en bedienden.

Het vakantiegeld van arbeiders wordt door de werkgever aan een vakantiekas betaald via de werkgeversbijdragen. Voor bedienden loopt de betaling rechtstreeks zonder de werkgeversbijdragen.

2. Afschaffing algemene vrijstelling bedrijfsvoorheffing

In 2007 werd een algemene vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing van 1% (kortweg IPA-korting) ingevoerd. Met ingang van 1 januari 2014 verhoogde de IPA-korting met 0,12% voor KMO’s.

De tax shift verlaagt de patronale bedragen en wordt onder meer gefinancierd door de afschaffing van de IPA korting met ingang van 1 april 2016 voor de profit sector. Ze blijft echter behouden voor de non profit sector en de verhoging van 0,12% voor KMO’s blijft ook behouden. 

3. Hervorming structurele vermindering

De structurele vermindering bestond tot 31 maart 2016 uit een forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen met een supplement voor de hoge en lage lonen.

De hervorming van de structurele vermindering is erop gericht de vermindering te richten op lage en middenlonen en ze af te schaffen voor de hoge lonen.

Met ingang van 1 april 2016 verlaagt de forfaitaire vermindering van 462,60 euro naar 438,00 euro.

Het plafond van de lage lonen zal geleidelijk aan verhogen tot het ook de middenlonen omvat. Met ingang van 1 april 2016 gaat het van 5.560,49 euro naar 6.900,00 euro.

Pro-Pay informeert u in de toekomst van de verdere ontwikkelingen met betrekking tot de tax shift. Aarzel niet uw dossierbeheerder bij Pro-Pay te contacteren voor bijkomende informatie.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK