28/03/2018

Uitbreiding flexi-jobs

Flexi job

Flexi-jobs in andere sectoren

Flexi-jobs bieden de mogelijkheid om bijkomende werknemers aan te werven in een statuut dat zowel voor de werkgever als voor de werknemer voordelig is. Tot en met 31 december 2017 was dit alleen mogelijk voor de horecasector. Vanaf 1 januari 2018 wordt het ook mogelijk in enkele andere sectoren waaronder:

 • de zelfstandige kleinhandel (paritair comité 201)
 • handel in voedingswaren (paritair comité 119
 • grote kleinhandelszaken (paritair comité 311)
 • de uitzendarbeid voor één van deze sectoren.

Wat zijn de voornaamste voorwaarden?

 • De werknemer die in dienst treedt met een flexi-job dient minimum 4/5e te werken bij één of meerdere werkgevers in het 3de kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin de flexi-job wordt uitgeoefend. Of deze voorwaarde is vervuld wordt meteen duidelijk wanneer de Dimona-aangifte wordt gedaan.
 • De werknemer mag geen arbeidsovereenkomst van minimum 4/5e hebben bij dezelfde werkgever tijdens het kwartaal waarin de flexi-job wordt uitgeoefend.
 • Vanaf 1 januari 2018 kunnen ook gepensioneerden en tijdelijke leerkrachten (zonder vaste benoeming) een flexi-job uitoefenen. Gepensioneerde werknemers moeten bovendien geen 4/5e tewerkstelling aantonen. 

Wat zijn de formaliteiten?

 • Werkgever en werknemer dienen een raamovereenkomst op te maken. Dit is een overeenkomst waarbij de partijen hun bedoeling kenbaar maken om een arbeidsovereenkomst te sluiten en waarbij ze de modaliteiten regelen. In deze overeenkomst zal minstens moeten worden opgenomen welke functie de werknemer zal uitoefenen en wat het overeengekomen uurloon is. Ook de voorwaarde van de 4/5de tewerkstelling wordt verplicht opgenomen in deze raamovereenkomst.
 • Per tewerkstelling dient er een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of bepaald werk te worden opgemaakt.
 • Vóór elke tewerkstelling moet een Dimona-aangifte gebeuren.
 • De werkgever moet de prestaties bijhouden. Voor elke flexi-job moeten het begin en het einde van de prestatie geregistreerd en bijgehouden worden. Deze registratie gebeurt via het geregistreerde kassasysteem, via het alternatief op de site van de RSZ of via het tijdsregistratiesysteem van de werkgever.

Hoe wordt een flexi-job verloond

Het loon van een flexi-jobwerknemer bedraagt momenteel minimum € 9,18  per uur, ongeacht de functie die hij uitoefent. Dit bedrag wordt geïndexeerd. Als er supplementen moeten betaald worden bovenop het uurtarief (bv. vergoeding voor prestaties op zon- en feestdagen of nachtarbeid) worden deze ook beschouwd als flexi-loon.

Op al deze supplementen en op het basisloon moet 7,67% flexi-vakantiegeld betaald worden. De werknemer betaalt geen sociale zekerheidsbijdragen en geen bedrijfsvoorheffing op dit loon. Zijn volledige loon is met andere woorden een nettoloon.

De flexi-jobber bouwt echter wel sociale rechten op. De werkgever betaalt een bijzondere bevrijdende werkgeversbijdrage van 25%.

Opgelet! Als een flexi-job wordt uitgevoerd zonder dat alle wettelijke voorwaarden worden vervuld en nageleefd, wordt de tewerkstelling beschouwd als een gewone arbeidsovereenkomst. Dit houdt dan in dat het baremaloon van de sector zal verplicht worden, de gewone sociale bijdragen verschuldigd zijn en ook de bedrijfsvoorheffing zal moeten ingehouden worden.
Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK