14/11/2016

Wetsontwerp werkbaar en wendbaar werk: stand van zaken

In 2015 startte Minister van Werk Kris Peeters het initiatief om het Belgische arbeidsrecht op verschillende vlakken te moderniseren. Zijn voorbereidend werk resulteerde in een wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk, dat door de federale regering op vrijdag 28 oktober 2016 werd goedgekeurd.

De belangrijkste maatregelen waarin het wetsontwerp voorziet zijn de volgende:

  • Annualisering van de arbeidsduur waarbij de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur moet worden gerespecteerd op jaarbasis
  • 100 vrijwillige overuren waarover werkgever en werknemer een akkoord bereiken en waarvoor geen inhaalrust moet toegekend worden
  • Versterking van het belang van opleiding en vorming waarbij er gestreefd wordt naar gemiddeld 5 opleidingsdagen per VTE
  • Invoering van occasioneel telewerk voor onverwachte gebeurtenissen in de privé-sfeer van de werknemer
  • Administratieve vereenvoudiging deeltijdse arbeid bij variabele uurroosters
  • Verankering van het systeem van glijdende uurroosters
  • Uitbreiding van het recht op palliatief verlof en tijdskrediet met zorgmotief

Daarnaast zijn er nog een aantal maatregelen voorzien in het wetsontwerp van de Minister die verdere uitwerking vragen op sectoraal vlak zoals de regeling van het loopbaansparen en het schenken van verlofdagen.

Bovenstaande maatregelen werden door de regering goedgekeurd maar worden nu eerst nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State en de Nationale Arbeidsraad voor ze in het Parlement besproken worden.

Zodra het wetgevend werk definitief vorm heeft aangenomen zullen we niet nalaten u hierover te informeren.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK