13/12/2017

Wijziging voordelen alle aard vanaf januari 2018

Wijziging smartphone, GSM, PC, tablet en internet

Wanneer de werknemer een smartphone, GSM, PCof ander IT-materiaal ter beschikking krijgt van zijn werkgever en deze ook privé mag gebruiken, ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard. Dit voordeel wordt forfaitair geraamd.

Tot op heden was er o.m. onduidelijkheid over de toe te passen forfaits wanneer de werknemer verschillende toestellen ter beschikking had en was er geen duidelijk bepaald forfait bij smartphones en tablets. Ook zaten de RSZ en de fiscus niet steeds op dezelfde lijn.

De nieuwe regeling die vanaf 1.01.2018 (waarschijnlijk) in werking zal treden, heeft als doel om te moderniseren en te uniformiseren, zodat zowel bij de RSZ als de fiscus dezelfde forfaits worden gehanteerd. Het Koninklijk Besluit van 2/11/2017 dat de fiscale forfaitaire bedragen vastlegt, verscheen in het Belgisch Staatsblad van 13/11/2017. Hier dient wel te worden opgemerkt dat de regelgeving van de RSZ nog niet gepubliceerd werd.

Welke forfaitaire bedragen zullen aangerekend worden?

Regeling tot 31.12.2017

  • PC / laptop: € 180 per jaar (€ 15 per maand)
  • Tablet: Werkelijke waarde
  • Internet, vast of mobiel: € 60 per jaar (€ 5 per maand)
  • GSM / smartphone: € 150 per jaar (€ 12,50 per maand): dit forfait betreft zowel het toestel, internet en telefoonabonnement
  • Telefoonabonnement: Is inbegrepen in het forfait van € 12,5 per maand

Regeling vanaf 1.01.2018

PC / laptop: € 72 per jaar per toestel (€ 6 per maand)
Tablet: € 36 per jaar per toestel (€ 3 per maand)
Internet, vast of mobiel: € 60 per jaar (€ 5 per maand), ongeacht het aantal toestellen
GSM / smartphone: € 36 per jaar voor het toestel (€ 3 per maand)
Telefoonabonnement: € 48 per jaar (€ 4 per maand)

Deze bedragen moeten worden samengeteld. Zo zal voor een smartphone, een bedrag van € 12 per maand worden aangegeven indien de werkgever zowel het toestel, het abonnement en het internet ter beschikking stelt van de werknemer.

Er dient echter geen voordeel alle aard te worden aangegeven, als de werkgever een systeem heeft ingesteld waarmee een onderscheid wordt gemaakt tussen privégebruik en professioneel gebruik, zoals een systeem van split-bill. In zulk een systeem neemt de werknemer immers zijn privégebruik zelf ten laste, berekend volgens een realistisch systeem zoals een opdeling in categorieën volgens functie. Deze bestaande regels rond split-billing worden niet beïnvloed door deze nieuwe regels over de waardering van het privégebruik

Ook na 1.01.2018 (onder voorbehoud) zijn deze systemen dus nog steeds mogelijk.

Wijziging van het forfait van de kantoorkosten

Bedragen die een terugbetaling vormen van kosten ten laste van de werkgever, zijn geen loon en dus niet onderworpen aan RSZ en bedrijfsvoorheffing.

De RSZ heeft voor sommige kostenposten een forfaitair bedrag aanvaard. In de nieuwe administratieve instructies van het 4de kwartaal 2017, wordt het bedrag van de bureaukosten verhoogd. De werkgever kan nu maandelijks maximum € 124,45 toekennen voor de werknemer die structureel en op regelmatige basis een gedeelte van zijn arbeidstijd thuis presteert.

Wat dient u als werkgever te doen?

Onder voorbehoud van de publicatie van de richtlijnen door de RSZ van het voordeel van alle aard voor de smartphones en gelijkaardige devices, raden wij u het volgende aan: 

  • Nagaan of er in de onderneming nog IT-materiaal wordt ter beschikking gesteld waarvoor nog geen voordeel alle aard wordt aangegeven. U dient dit door te geven aan uw dossierbeheerder. Misschien zijn er nog werknemers die hun eigen smartphone gebruiken en enkel genieten van een abonnement? Voor hen wijzigt het voordeel aanzienlijk.
  • Indien u spreekt in policies of interne nota’s over de bedragen die als voordeel alle aard worden aangegeven, dient u deze aan te passen.
  • Wel IT-materiaal maar nog geen policy? Pro Pay kan u helpen bij het opstellen van deze policies.
  • Kent u reeds de forfaitaire vergoeding toe voor kantoorkosten zoals bepaald in de RSZ-instructies? Dan kan u deze verhogen tot € 124,45.
  • Heeft u twijfels bij de vergoedingen die u toekent voor thuiswerk? Wij kunnen uw bestaande kostenbeleid helpen evalueren.
Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK