Fiscale fiche 281 voor inkomstenjaar 2017


tax informationBinnenkort zullen Pro-Pay klanten gecontacteerd worden voor de opmaak van de fiches 281. Daarbij informeren wij naar kosten eigen aan de werkgever toegekend buiten de loonfiches en bijkomende voordelen voor het inkomstenjaar 2017. Het is van belang dat deze fiches correct en tijdig opgemaakt zijn om een eventuele boetes en belastingverhogingen te vermijden.

 

Jaarlijks maakt Pro-Pay voor klanten de “fiches 281” op. Deze fiches vermelden inkomsten waarop bedrijfsvoorheffing ingehouden worden.

 

De werkgever verstrekt deze fiches aan zijn werknemers. Zij vullen hun belastingaangifte in op basis van deze fiche en bewaren de fiche met het oog op fiscale controle.

 

Er bestaan verschillende types van fiches 281. De meest voorkomende zijn:

  • Fiche 281.10: Loonfiche waarop de inkomsten voor loon- en weddetrekkenden vermeld worden.
  • Fiche 281.20: Fiche waarop de bezoldigingen van bedrijfsleiders vermeld worden.

 

Wij hebben reeds zicht op alle betalingen die via de payroll verwerkt werden. Binnenkort zullen wij onze klanten aanschrijven om de relevante betalingen aan werknemers door te geven die nog niet opgenomen werden op de loonfiches.


In de praktijk betreft het:

  • Terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever buiten de loonfiches
    Hierbij is het voor Pro-Pay van belang te weten hoe de kosten vastgesteld werden: (i) gebaseerd op bewijsstukken (vb. facturen, bonnen, parkeertickets,…), (ii) gebaseerd op ernstige en met elkaar overeenstemmende normen of (iii) op een andere wijze.
  • Bijkomende voordelen toegekend aan werknemers: voorbeelden van dergelijke voordelen zijn voordelen in natura (lening, huisvesting,…), stock opties, derdebetalersovereenkomst openbaar vervoer,…

 

De uiterste datum om de fiches over te maken aan de fiscus en de werknemers is 28 februari 2018.

 

Het is voor de werkgever van het grootste belang dat de fiches 281 correct, volledig en binnen de uiterlijke indieningstermijn zijn opgesteld en ingediend. Indien dit niet het geval is, kan de fiscus een boete van 50 euro tot 1.250 euro en/of een belastingverhoging van 10% tot 50% opleggen.

 

Bovendien zal de fiscus, indien de kosten niet op de fiches 281 opgenomen zijn, de aftrek als beroepskost door de werkgever weigeren.

 

Binnenkort zullen wij onze klanten verzoeken de kosten en de bijkomende voordelen die nog niet werden verwerkt in de loonadministratie, mee te delen.

 

Aarzel niet uw Payroll Business Partner bij Pro-Pay te contacteren voor bijkomende informatie.