Wijziging van de opzegtermijnen

notice periodHoe zat het ook weer?

In 2014 trad de wet op het eenheidsstatuut in werking. Deze wet legt de opzegtermijnen vast die  de werkgever en werknemer in acht moeten nemen bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

 

De wet op het eenheidsstatuut samengevat

  • Berekening van de opzeggingstermijn enkel nog in functie van de anciënniteit die de werknemer heeft opgebouwd bij de werkgever.
  • Dezelfde termijnen voor arbeiders, bedienden en dienstboden.
  • Afschaffing van de proefperiode, met uitzondering van studenten, tijdelijke arbeid en uitzendarbeid.

 

Op 30 maart 2018 werd de wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet voert een wijziging van de opzegtermijnen in indien de werkgever een werknemer wenst op te zeggen tijdens de eerste maanden van de tewerkstelling volgens onderstaand overzicht.

 

Anciënniteit

Huidige opzegtermijn

Toekomstige opzegtermijn

0 tot 3 maanden

2 weken

1 weken

3 tot 4 maanden

4 weken

3 weken

4 tot 5 maanden

4 weken

4 weken

5 tot 6 maanden

4 weken

5 weken

 

Deze aanpasing zal gelden voor de opzeggingen die door de werkgever betekend worden vanaf 1 mei 2018.


Seniority

Current notice period

Future notice period

0 to 3 months

2 weeks

1 week

3 to 4 months

4 weeks

3 weeks

4 to 5 months

4 weeks

4 weeks

5 to 6 months

4 weeks

5 weeks