Verlofplanning: YEAP

yeap

 

 

YEAP (Your Easy Absence Planner)  is een internetapplicatie voor het beheer van afwezigheden van medewerkers.


Medewerkers vragen online hun afwezigheden aan (verlof, verlet, training, ...). Managers worden automatisch verwittigd van afwezigheidsaanvragen van de medewerkers van hun team, en kunnen deze aanvragen goedkeuren of weigeren. HR-medewerkers beheren de toepassing en de rechten van de gebruikers.


Als YEAP gekoppeld is aan het loonadministratiepakket, dan kunnen alle goedgekeurde afwezigheden automatisch in de loonberekening verwerkt worden.