Missie en visie

shutterstock_9956380-700-resized2

Onze missie is om werkgevers eenvoud, duidelijkheid en tijdswinst te bieden op het gebied van personeelsadministratie en loonberekening. Wij doen dat door snelle, nauwkeurige en probleemloze payroll service te bieden aan Belgische en internationale werkgevers.

 

Pro-Pay is geen loonsecretariaat zoals de andere. Vooreerst zijn wij totaal onafhankelijk van enige zuil of belangengroep. Maar het grote verschil zit in onze werkwijze. Bij ons geen opdeling van het takenpakket over verschillende afdelingen. Bij Pro-Pay zit er één piloot in de cockpit: uw dossierbeheerder, en één copiloot: de backup die kan overnemen wanneer nodig. Beide worden gecontroleerd door een manager, de luchtverkeersleider zo u wil.


Pro-Pay gaat voor kwaliteit, niet voor kwantiteit. Voor persoonlijke service, niet voor anonieme standaardisering.


Uw dossierbeheerder is uw enige aanspreekpunt bij Pro-Pay. Een Pro-Pay dossierbeheerder behandelt een beperkte portefeuille loondossiers per maand. Hij/zij kent uw dossiers daarom van a tot z, kent uw medewerkers bij wijze van spreken bij hun voornaam. Bij Pro-Pay wordt u met uw vragen niet van het kastje naar de muur gestuurd. Uw dossierbeheerder beantwoordt ze allemaal.

 

"Perfectie bestaat er niet in uitzonderlijke dingen te doen, maar in gewone dingen uitzonderlijk goed te doen."
Angelique Arnauld, abdis van Port Royal, 1591 - 1661

 

Door onze unieke werkwijze (een erfenis uit ons verleden), behouden wij te allen tijde een 360° overzicht over uw specifieke situatie. Daardoor kunnen we tijdig waarschuwen voor eventuele problemen en knelpunten en kunnen we specifieke gevallen, zoals bijvoorbeeld werknemers met aandelenopties, optimaal behandelen. Waar het op aankomt is dat uw werknemers op tijd het correcte loon uitbetaald krijgen en dat u als werkgever in orde bent en blijft met alle wettelijke verplichtingen tegenover de fiscus, de sociale zekerheid en de verschillende overheden. Het resultaat voor u als werkgever is: rust, duidelijkheid en volledige beschikbaarheid voor uw core business.