27/09/2018

Betaald educatief verlof

Educatief verlof

Met de start van het nieuwe schooljaar leek het ons nuttig om de principes van het betaald educatief verlof op te frissen voor de werknemers die het leren nog niet moe zijn en die naast hun tewerkstelling nog een bijkomende opleiding volgen. In deze nieuwsbrief vindt u de meest gestelde vragen terug in verband met dit bijzondere type verlof. 

Waarover gaat het?

Betaald educatief verlof geeft de werknemer het recht om een erkende opleiding te volgen en om daarvoor afwezig te zijn van het werk met behoud van loon. Niet elke opleiding geeft recht op educatief verlof. Dat kan enkel wanneer het een erkende opleiding betreft van minimum 32 uur. Deze opleiding moet niet noodzakelijk verband houden met het werk dat de werknemer uitoefent bij zijn werkgever.

Voor welke werknemers?

Elke voltijds werkende werknemer uit de privésector. Ook bepaalde deeltijdse werknemers hebben er recht op.

Kan de werkgever de aanvraag weigeren?

Betaald educatief verlof is een recht voor de werknemer dat de werkgever niet kan weigeren. De dagen waarop de werknemer afwezig zal zijn van het werk moeten wel in samenspraak met de werkgever gepland worden.

Hoe vraagt de werknemer dit verlof aan?

De werknemer moet ten laatste op 31 oktober van het nieuwe schooljaar aan de werkgever een bewijs van inschrijving overhandigen. Daarnaast moet de werknemer elke 3 maanden een attest overhandigen waaruit blijkt dat hij de cursussen nauwgezet volgt. 

Over hoeveel uur verlof gaat het?

Het aantal uur verlof is afhankelijk van het aantal uur van de opleiding en het soort opleiding dat gevolgd wordt. Er zijn twee soorten opleidingen: 
- de algemene opleidingen: deze geven recht op 80 uur educatief verlof
- de beroepsopleidingen: deze geven recht op 100 uur educatief verlof. 
In beide gevallen bestaan er uitzonderingen voor sommige specifieke opleidingen dus vooraf checken of een opleiding recht geeft op educatief verlof en over hoeveel uur het gaat is ten sterkste aangeraden.

Wanneer moet dit verlof opgenomen worden?

De dagen afwezigheid moeten opgenomen worden tussen de aanvangsdatum van de opleiding en de datum van het laatste examen in eerste zittijd of het einde van de tweede zittijd, indien de werknemer hieraan deelneemt.

Wie betaalt dit?

De werknemer die afwezig is in het kader van educatief verlof krijgt zijn loon doorbetaald. De doorbetaling is begrensd tot € 2.871 per maand (voor het schooljaar 2018-2019) voor voltijdse werknemers.
De werkgever kan € 21,30 per uur dat de werknemer afwezig is van zijn werk in het kader van educatief verlof terugvorderen van de regionale overheid van de regio waar de werknemer tijdens zijn opleiding tewerkgesteld was. 

De termijnen om het dossier tot terugbetaling in te dienen zijn strikt en verschillen per regio:

  • Het Brusselse gewest: deze termijn werd onlangs ingekort. De dossiers moeten worden ingediend tussen 01.09 en 31.12 van het schooljaar volgend op het schooljaar waarvoor terugbetaling gevraagd wordt. Dus om de terugbetaling te verkrijgen voor de uren afwezigheid van de werknemers voor het schooljaar 2017-2018 moet het dossier ten laatste op 31.12.2018 worden ingediend.
  • Het Vlaamse gewest: De dossiers moeten worden ingediend tussen 01.09 en 31.12 van het schooljaar volgend op het schooljaar waarvoor terugbetaling gevraagd wordt. Dus om de terugbetaling te verkrijgen voor de uren afwezigheid van de werknemers voor het schooljaar 2017-2018 moet het dossier ten laatste op 31.12.2018 worden ingediend.
    Nieuw! Het betaald educatief verlof wordt vanaf 2019 omgevormd tot opleidingsverlof, waarbij de werknemer 125 uur per jaar afwezig zal kunnen zijn van het werk met behoud van loon om een opleiding te volgen. De regels hierover moeten nog verder worden uitgewerkt. Wij houden u hiervan op de hoogte.
  • Het Waalse gewest: Het dossier tot terugbetaling kan worden ingediend tot 31.03 van het schooljaar volgend op het schooljaar waarvoor terugbetaling gevraagd wordt. Dat betekent dat dossiers voor het schooljaar 2017-2018 kunnen ingediend worden tot 31.03.2019.

Pro-Pay kan voor u de aanvraagdossiers om (gedeeltelijke) terugbetaling van het loon te bekomen indienen bij de bevoegde overheid. 

Contacteer uw payroll business partner voor meer informatie.
 

Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK