15/01/2018

De niet-recurrente resultaatsgebonden bonus of de nieuwe winstpremie?

Bonus types

Het is al meerdere jaren mogelijk om aan uw werknemers een fiscaalvriendelijke niet–recurrente resultaatsgebonden bonus aan te bieden, ook wel cao 90 genoemd.

De regering heeft met ingang van 1 januari 2018 een nieuw soort fiscaalvriendelijke premie ingevoerd, de winstpremie genoemd.

Welke premie kan u nu het beste aanwenden om uw werknemers te belonen? We lichten in deze nieuwsbrief de beide premies kort toe.

Op te merken valt dat deze beide premies niet in rekening worden gebracht voor de loonnorm. U kan deze premies dus ook toekennen als in uw onderneming de loonkost niet meer mag stijgen.

De niet–recurrente resultaatsgebonden bonus

Sinds enkele jaren is het mogelijk dat een werkgever in België een premie toekent aan zijn werknemers op grond van de wet van 21 december 2007 en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 (cao nr 90). Dit voordeel geniet op fiscaal vlak en op het vlak van sociale zekerheid een gunstige behandeling.

Zo zal dit voordeel niet onderworpen zijn aan bedrijfsvoorheffing, is het fiscaal aftrekbaar als bedrijfskost en komt het niet in aanmerking voor bijv. de berekening van de opzeggingsvergoeding en het vakantiegeld. Deze premie is wel onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage sociale zekerheid van 33% en een solidariteitsbijdrage van 13,07% aan werknemerszijde.

Aan de toekenning van dit voordeel zijn wel enkele voorwaarden verbonden, waarvan we de belangrijkste hieronder opsommen:

 • Het voordeel mag niet groter zijn dan een bepaald grensbedrag:
  Sociale maximumgrens = 3.313 EUR (bedrag 2018) per werknemer per kalenderjaar. Op dit bedrag wordt een solidariteitsbijdrage van 13,07% ingehouden aan werknemerszijde.
 • Fiscale maximumgrens =  2.880 EUR (bedrag 2018) die wordt vrijgesteld van belastingen.
 • Het voordeel moet gebonden zijn aan collectieve resultaten of doelstellingen;
 • De resultaten of doelstellingen moeten gelden voor een onderneming, voor een groep van ondernemingen of voor een welomschreven groep van werknemers;
 • De resultaten of doelstellingen zijn duidelijk aflijnbaar, transparant, definieerbaar/meetbaar en verifieerbaar;
 • Voorbeelden van doelstellingen zijn: het behalen van een concreet omzetcijfer gedurende de referteperiode, het doen dalen van de foutenmarge, vermindering van klantenklachten, verkrijgen van een ISO-norm of andere vergunning, ….
 • Het behalen van de resultaten of doelstellingen moet onzeker zijn op het ogenblik van het invoeren van het bonusplan;
 • Het bonusplan moet voldoen aan bepaalde formaliteiten zoals het opmaken van een toetredingsakte of het afsluiten van een cao.

De nieuwe winstpremie

De nieuwe premie maakt het mogelijk om vanaf 1 januari 2018 een fiscaalvriendelijke niet recurrente winstpremie toe te kennen aan de werknemers.

Ook hier zijn aan de toekenning enkele voorwaarden verbonden, waarvan we de belangrijkste hieronder hernemen:

 • De onderneming is onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting voor niet-inwoners;
 • Toekenning enkel op basis van (een deel van) de winst;
 • Indien de werkgever een identiek bedrag of een identiek percentage toekent aan alle werknemers, volstaat een beslissing van de Algemene Vergadering en een schriftelijke mededeling door de werkgever.
 • Indien de werkgever verschillende winspremies wenst toe te kennen aan verschillende categorieën van werknemers, zal ook een toetredingsakte of ondernemings-cao nodig zijn.
 • Deze premie is niet aftrekbaar voor de werkgever. Er dient geen patronale RSZ op te worden betaald. De werknemer zal wel 13,07% solidariteitsbijdrage betalen en bedrijfsvoorheffing van 7%.
 • Het totaal uit te keren bedrag mag maximum 30% van de totale brutoloonmassa van het boekjaar bedragen.

Welke premie toekennen aan uw werknemers?

Welke premie u het beste toekent aan uw werknemers, hangt af van wat u wenst te belonen.

Wilt u deze premie koppelen aan het behalen van bepaalde doelstellingen of liever niet? Wilt u alle werknemers belonen of enkel een bepaalde categorie? Of wenst u misschien de beide premies te combineren? Ook dat is mogelijk.

Indien uw onderneming in België niet onderworpen is aan de vennootschapsbelasting of belasting voor niet-inwoners dan is de toekenning van de nieuwe winstpremie niet mogelijk. Het invoeren van een niet-recurrente resultaatsgebonden bonus kan wel. 

Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK