30/12/2015

De taxshift voor werkgevers en werknemers

Vanaf 2016 wordt in België een taxshift doorgevoerd. De loonlasten verlichten terwijl consumptie zwaarder wordt belast. De belangrijkste wijzigingen zijn de verlaging van de werkgeversbijdragen, verhoging van de RSZ-verminderingen voor startende ondernemers, verlaging aanslagvoeten voor werknemers,…

België kampt met hoge loonlasten in vergelijking met de buurlanden. Om het concurrentienadeel weg te werken besliste de regering Michel I een taxshift door te voeren. 

Het doel is de loonkost voor werkgevers te laten dalen zodat er meer aangeworven wordt. 
De daling van de loonlasten wordt gecompenseerd door de stijging van de BTW op elektriciteit naar 21%, de accijnzen op tabak, alcohol, diesel en frisdrank, de roerende voorheffing gaat van 25% naar 27%,…

Verlaging werkgeversbijdragen

Werkgeversbijdragen worden door de werkgever op het loon van de werknemer betaald. Ze bedragen momenteel gemiddeld 33%. Het doel van de taxshift is deze bijdragen te verlagen tot 25%. 

Vandaag gebeurt deze verlaging reeds gedeeltelijk via de “structurele vermindering”. Deze structurele vermindering wordt in de toekomst hervormd.

Verhoging RSZ-verminderingen voor startende werkgevers

De aanwerving van een eerste werknemer gaf reeds aanleiding tot een vermindering van de werkgeversbijdragen. Het betrof een forfaitaire vermindering die beperkt is in de tijd. 

Voor de aanwerving van een eerste werknemer in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020 komt er een “nieuwe”, ruimere vermindering. Het betreft een nagenoeg volledige vrijstelling van werkgeversbijdragen. Ze geldt gedurende de volledige tewerkstellingsperiode, dus voor onbepaalde duur.
Daarnaast wordt er voor de tweede tot zesde werknemer voorzien in een hogere forfaitaire vermindering van de loonlasten die beperkt is in de tijd. 
Ook werkgevers die vóór 2016 al een vermindering eerste aanwervingen genoten, kunnen voor werknemers die in dienst kwamen in 2015 de nieuwe verminderingsbedragen toepassen, weliswaar enkel voor het resterend aantal kwartalen waarop ze nog recht hadden vóór 1 januari 2016. 

Fiscale maatregelen

De aanslagvoeten in de personenbelastingen zijn in België progressief. Hoe meer een werknemer verdient, hoe meer belastingen hij betaalt. Daartoe wordt zijn loon opgesplitst in schijven die aan progressieve aanslagvoeten onderworpen worden (25%, 30%, 40%, 45% en 50%).

De regering zal de belastingschijf van 30% stapsgewijs in 2016 en 2017 integreren in de schijf van 25%. Verder wordt de belastingschijf van 40% uitgebreid door de bovengrens op te trekken. Het gevolg is dat de ondergrens van de schijf van 45% verhoogt. 
Naast de wijzigingen aan de belastingschijven, worden ook de forfaitaire beroepskosten en de belastingvrije som verhoogd.  
Door al deze wijzigingen zal een werknemer minder belastingen moeten betalen. Deze wijzigingen worden ook doorgerekend in de schalen van de bedrijfsvoorheffing.

Aarzel niet uw dossierbeheerder bij Pro-Pay te contacteren voor bijkomende inlichtingen.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK