23/09/2016

Regionalisering doelgroepenbeleid: voorstellen en acties

In het kader van de 6de staatshervorming werd het doelgroepbeleid in België geregionaliseerd. Vlaanderen lanceert als eerste, met ingang van 1 juli 2016,  drie eigen doelgroepverminderingen. Aanwervingen die na deze datum gebeuren, vallen onder het nieuwe doelgroepbeleid.

De federale overheid voorzag in het verleden een hele resem doelgroepverminderingen. Vlaanderen besliste de verminderingen te beperken tot drie doelgroepen:

  • jonge werknemers;
  • oude werknemers;
  • mindervalide werknemers.

Dit artikel gaat in op de eerste twee doelgroepen.

De Vlaamse doelgroepvermindering voor jongeren kent gedurende acht kwartalen een lastenverlaging toe aan werkgevers die jonge werknemers (- 25 jaar) in dienst nemen.

Ze bestaat uit een korting op de socialezekerheidsbijdragen die de werkgever normaal gezien moet betalen voor deze werknemers. Het bedrag van die korting varieert in functie van het scholingsniveau van de jongere (laaggeschoolde of middengeschoolde) of het feit dat zij leerlingen zijn of in een traject van alternerende opleiding werken.

Aanwervingen vanaf 1 juli 2016 vallen onder de nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering. Voor aanwervingen van voor die datum blijft de federale doelgroepvermindering tot uiterlijk 31 december 2018 van kracht.

De Vlaamse doelgroepvermindering voor ouderen kent vanaf 1 juli 2016 een lastenverlaging toe aan werkgevers die oudere werknemers (minimaal 55 jaar) aanwerven of tewerkstellen.

Ze bestaat uit een korting op de socialezekerheidsbijdragen die de werkgever normaal gezien moeten betalen voor deze werknemers. Voor de omvang van de steun wordt er een onderscheid gemaakt tussen de aanwerving van niet-werkende werkzoekende ouderen na 1 juli 2016 en het blijvend tewerkstellen van ouderen.

Alle tewerkstellingen of nieuwe aanwervingen van oudere werknemers vanaf 1 juli 2016 vallen onder de nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering. Er zijn geen overgangsregels voorzien.

Ook de regering van het Brussels hoofdstedelijk gewest wenst gebruik te maken van haar bevoegdheid om een eigen doelgroepenbeleid te voeren.

Daarbij wil ze in een eerste fase werk maken van het beleid voor de oudere werknemers met ingang van 1 oktober 2016. Aangezien het een voorontwerp van besluit betreft is het wetgevend werk nog niet rond. Zodra een publicatie in het Belgisch staatsblad uitsluitsel geeft over de beoogde maatregelen zullen we niet nalaten u daarover in te lichten.

Op de hoogte blijven van al ons nieuws? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

Voornaam (*) Naam (*) E-mail (*)


Om uw surfervaring te verbeteren maakt Pro-Pay gebruik van cookies. Door te klikken op "OK" of door te navigeren op deze site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Meer informatie   OK